Kunst & cultuurprojecten voor pubers en prépubers!

Door kunstwerken te maken leren jongeren ook probleemoplossend vermogen, kritisch denken en observeren. Bovendien bevordert kunst in de opvoeding ook sociale vaardigheden, zoals samenwerking en communicatie, wanneer zij samenwerken aan creatieve projecten.  Kunst en cultuur dragen bij aan een positiever zelfbeeld, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, concentratievermogen en een sterker sociaal netwerk. Het gaat niet alleen om talentontwikkeling en gezien en gehoord te worden maar ook om creativiteit te gebruiken als middel tot verbetering van psychisch welzijn van jongerenVeel jongeren van 12 jaar of ouder zijn psychisch kwetsbaar. Dit hoge percentage, mede het gevolg van de coronacrisis, kan omlaag door jongeren laagdrempelig en structureel creatieve activiteiten aan te bieden. Meedoen kan altijd meteen bij cultuurhuis Rebup!